کلیدواژه‌ها = کلیساهای شرقی
تعداد مقالات: 1
1. شوراهای جهانی مسیحی و گسست کلیساها

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-72

الیاس عارف زاده