کلیدواژه‌ها = مسألۀ اگزیستانسی شر
تعداد مقالات: 1
1. در باب تأسف‌خوردن بر شرور این جهان

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-58

نعیمه پورمحمدی