کلیدواژه‌ها = مرجعیت دینی
1. شهید صدر و تحلیل عقلانی امامت

دوره 12، شماره 47، پاییز 1389، صفحه 151-176

قاسم جوادی