کلیدواژه‌ها = شاکد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 51-74

شائــــول شــاکــــد؛ سیدسعیدرضا منتظری؛ مجید طامه