کلیدواژه‌ها = الاهیات واقع‌گرا
تعداد مقالات: 1
1. دریای ایمان: بررسی خوانش ناواقع‌گرایانه دان کیوپیت

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 135-164

سعیده فخار نوغانی