کلیدواژه‌ها = احیای میراث
1. میراث کلامی شیعه در مرحلة تأسیس

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 13-36

محمد تقی سبحانی؛ محمد جعفر رضایی