کلیدواژه‌ها = مکتب ذن بودیسم
تعداد مقالات: 1
1. تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 225-238

چارلز اِچ کاکس؛ جین دبلیو. کاکس؛ محمد حسین محمدپور