کلیدواژه‌ها = زیستن فعال
تعداد مقالات: 1
1. عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 211-225

جیمز رابرتسون پرایس؛ امیرعباس صالحی