کلیدواژه‌ها = اناجیل همدید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رویکرد اخلاقی کتاب ارمیا و اناجیل همدید

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 161-182

کبری گودرزوند؛ فاطمـه وکیـلی