کلیدواژه‌ها = کثرت‌گرایی
تعداد مقالات: 2
1. تأملاتی در باب جامعه‌شناسی دین امروز

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 69-88

پیتر ال. برگر؛ باقر طالبی دارابی


2. پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 143-162

الله کرم کرمی‌پور