کلیدواژه‌ها = آتوریته عملی
تعداد مقالات: 1
1. آتوریته معرفتی باور دینی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 193-213

لیندا زاگزبسکی؛ نعیمه پورمحمدی؛ علی کلانی