کلیدواژه‌ها = دینکرد
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 155-166

فاطمه سادات اسحاقی


2. دربارة زرتشتیان و معتزله

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 161-170

سیامک ادهمی؛ سیدسعیدرضا منتظری