کلیدواژه‌ها = رهبانیت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 105-124

سید مرتضی میرتبار


2. بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 115-136

محمدعیسی جعفری