کلیدواژه‌ها = پولس
تعداد مقالات: 2
1. مکاشفه پولس: تحلیلی بر سه روایت لوقا در کتاب اعمال*

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 75-104

چارلز دابلیو. هِدریک؛ محمد حقانی فضل


2. صورت خدا از دیدگاه پولس

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 35-54

اس. ورنن مکاسلند؛ محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی