کلیدواژه‌ها = خضر
تعداد مقالات: 2
1. نگرش عارفانه به قرآن: داستان خضر و موسی

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 95-126

کریستین زهرا سندز؛ مائده السادات حسینی زاده


2. خضر (ع) در باورهای ساکنان منطقه خلیج فارس

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 115-130

گلفام شریفی