کلیدواژه‌ها = بابیت
تعداد مقالات: 1
1. نقش ادعای نیابت در پیدایش فرقه بابیت

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 55-76

رضا کاظمی راد