کلیدواژه‌ها = اخلاق زرتشتی
تعداد مقالات: 1
1. رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 5-24

سید سعید منتظری؛ محمدرضا نظری