کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. درباره گاهشماری جشن‌های زردشتی

دوره 21، شماره 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-107

محسن میرزایی


2. ایرانیان و شیعیان در تایلند: از دوره آیوتایا تا زمان حاضر

دوره 20، شماره 75، پاییز و زمستان 1397، صفحه 35-55

نجمه محدثی