کلیدواژه‌ها = عرفان مسیحی
تعداد مقالات: 3
1. توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

طیبه سادات طبایی


2. چیستی عرفان

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 7-22

اولین آندرهیل؛ مائده السادات حسین زاده


3. از انقطاع تا فنا در اندیشه اکهارت

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 7-34

امداد توران