کلیدواژه‌ها = شیعه
1. بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 29-42

مهاجر مهدوی راد


2. بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 23-44

مجید شاکری سلماسی


3. «مجوس» در روایات اسلامی

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 5-24

محمدمهدی علی‌مردی؛ حسن خیبری


4. احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 25-54

ریحانه هاشمی (شهیدی)؛ سید مهدی هاشمی زاده