کلیدواژه‌ها = عهد قدیم
تعداد مقالات: 3
1. مسئله تأثیر ادیان: زرتشتی‌گری، یهودیت و مسیحیت

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 85-128

جیمز بار؛ سید سعید رضا منتظری؛ امیر عماد الدین صدری


3. الهیات عهد جدید

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 53-80

جیمز دی. جی دان؛ علی کوچکی