نویسنده = فائزه برزگر تبریزی
تعداد مقالات: 1
1. شر طبیعی و فرضیه شبیه‌سازی

دوره 21، شماره 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 137-162

فائزه برزگر تبریزی