نویسنده = اعظم مقدم
تعداد مقالات: 1
1. کلیساى آشورى شــرق

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 107-118

ام جی. کاستلو؛ اعظم مقدم