نویسنده = محمدرضا بیات
تعداد مقالات: 2
1. مسیحیت و معناى زندگى

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 137-156

فیلیپ ال.کویین؛ محمدرضا بیات


2. ویژگى و امکان الاهیات مسیحى در روزگار ما

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 149-180

جان کنت؛ محمدرضا بیات