نویسنده = جان کنت
تعداد مقالات: 1
1. ویژگى و امکان الاهیات مسیحى در روزگار ما

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 149-180

جان کنت؛ محمدرضا بیات