نویسنده = حسین مدرسی طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسى ستیزه هاى دیرین درباره تحریف قرآن

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 41-78

حسین مدرسی طباطبایی؛ محمد کاظم رحمتی