نویسنده = حمید ملک مکان
تعداد مقالات: 4
1. نقدهایى بر مسیحیت از علامه بلاغى

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 335-356

حمید ملک مکان


2. امامت و حکومت از نگاه اِباضیه

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 197-234

حمید ملک مکان


3. تاریخ و عقاید معتزله

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 157-178

دی گیمارت؛ حمید ملک مکان


4. خواجه نصیرالدین طوسى و اسماعیلیان

دوره 3، نهم و دهم، تابستان 1380، صفحه 94-120

حمید ملک مکان