نویسنده = حسن جابر
تعداد مقالات: 1
1. اسلام و مقتضیات جهان معاصر

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 57-64

حسن جابر؛ حمیدرضا شریعتمداری