نویسنده = مهاجر مهدوی راد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 29-42

مهاجر مهدوی راد