نویسنده = محمدتقی خادمی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه هنر خوش‌نویسی در نگارش متون مقدس اسلامی و یهودی

دوره 18، شماره 71، زمستان 1395، صفحه 41-62

علیرضا ابراهیم؛ محمدتقی خادمی‌نژاد