نویسنده = ولی عبدی
تعداد مقالات: 1
1. افسانه دجّال (ضدمسیح): شخصیت‌بخشی به نیروی شر در سنت اسلامی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 27-48

زکــی ســاریتوپــرک؛ محسن شرفایی مرغکی؛ ولی عبدی