نویسنده = زهرا محرمی
تعداد مقالات: 3
1. مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-177

زهرا محرمی


3. اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 111-151

زهرا محرمی