نویسنده = مایر ام. براشر
1. تفسیر قرآن منسوب به امام عسکری

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 121-148

مایر ام. براشر؛ محمد حسن محمدی مظفر