نویسنده = گیتی دشتکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مردم‌شناسانه نخل‌گردانی در بزرگ‌داشت امام حسین (ع)

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 53-76

گیتی دشتکی