نویسنده = مهدی قاسمی
تعداد مقالات: 1
1. تمثیل‌های عیسی در اناجیل و قرآن با تأکید بر زبان ابلاغی

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 51-88

مهدی قاسمی؛ سید محمدعلی ایازی