نویسنده = فهیمه زعفرانی
تعداد مقالات: 2
2. عرفان عبرانی و یهودی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 113-142

سیدنی اسپنسر؛ مهدی لک زایی؛ فهیمه زعفرانی