نویسنده = مهدی لک زایی
تعداد مقالات: 1
1. عرفان عبرانی و یهودی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 113-142

سیدنی اسپنسر؛ مهدی لک زایی؛ فهیمه زعفرانی