نویسنده = وحید ستارزاده
تعداد مقالات: 2
2. گفت وگو با دکتر محمدعلی بیوککارا

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 7-23

وحید ستارزاده