نویسنده = پیمان صمیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رویکردهای جدید مطالعات ادیان در هند

دوره 18، شماره 71، زمستان 1395، صفحه 63-86

پراتاپ کومار؛ پیمان صمیمی