تعداد مقالات: 655
651. معرفى و نقد کتاب زندگى نامه پیامبر اسلام[ص]

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 363-404

محمد نصیری


652. رویکرد داستانى به رساله هاى پولس

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 149-182

بروس دبلیو. لانگنکر؛ محمد حقانی فضل


653. اسلام از نظر ولتر

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 405-427

بهروز حدادی


654. شاکیه موُنىِ جوان

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 183-196

دای ساکو ایکه‌دا؛ ع پاشایی


655. اوستا و مردمان اوستایی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 197-229

ژان کلنز؛ مری بویس؛ سید سعید رضا منتظری